Upoznavanje

Naṧ Hotel je visoke kategorije, koja je odlikovana Evropskom Nostra nagradom a nalazi se u samom centru prelepog grada Segedina. Zahvalju
i tome poseduje mnoge bazene sa lekovitom vodom, restorane sa izvrsnom hranom, poznate poslasticarnice koje su lako pristupačne.

Posle velike poplave 1879.-e nakon 4 godine gradila se civilna kuća, koja se harmoni
no uklapa u sliku grada, zgrada je 2002 obnovljena i te godine je prvi gost zauzeo sobu.

Hotel je opremljen modernim namestajem visoke kategorije (najmanja soba je 17m2 povrsine) u sobama je porodicna atmosfera i luxus sto mogu da izaberu naṧi gosti kojima rado provodimo kroz grad da upoznaju naṧa ṧetaliṧta, kulturne znamenitosti i programe, i da upoznaju okolinu grada sa znamenitostima.

Unutraṧnju dekoraciju upoznaju naṧi gosti preko biljnog sveta okoline Segedina koje su izložene na fotografijama Vadász Sándora.

Zahvalujemo interesovanje prema naṧim hotelima!

Cilj nam je da ṧto prijatniji i ugodniji boravak ostvarimo naṧim dragim Gostima!

Srda
no Vas O
ekujemo!

Osoblje vam želi ṧto prijatniji i ugodniji boravak u naṧem Hotelu Korona.

08

intro