Zauzimanje Soba

Datum dolaska:*

Datum odlaska:*

Broj gostiju: - osobe*

Broj soba:*

Ime i prezime:*

Adresa:*

Telefonski broj :*

E-mail adresa:*

Primedbe:

szobafoglalas2